wybierz wersję:    dołącz do nas
newsletter:
szukaj:


Międzynarodowe Targi FuturDENT

22 i 23 kwietnia 2016

Pałac Kultury i Nauki

Warszawa

PRAKTYCY PRAKTYKOM
PRAKTYCY PRAKTYKOM
  • Interaktywne wykłady

  • Warsztaty

  • Indywidualne konsultacje 

  • Strefa Dialogu

FuturDENT 2016
FuturDENT 2016
  • Innowacyjność

  • Interdyscyplinarność

  • Interaktywność

V Kongres Prawa Medycznego Nowego Gabinetu Stomatologicznego

Prowadzący:

Tomasz Popielski - Prawnik, absolwent studiów podyplomowych Prawo Medyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zawodowo specjalizujący się w tematyce roszczeń odszkodowawczych. Główny obszar zainteresowań to szkody powstałe na zdrowiu, również w trakcie leczenia. Koordynował współpracę lekarzy z prawnikami na potrzeby specjalistycznego opiniowania medycznego. Wypowiadał się jako biegły sądowy. Autor artykułów z zakresu praw osób poszkodowanych i zasad funkcjonowania gabinetu stomatologicznego.

Indywidualne konsultacje z Prawa Medycznego -  (Centrum Dialogu obowiązują zapisy)

Maciej Gibiński - Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorant Katedry Postępowania Administracyjnego UJ. Wykładowca Akademicki. Autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego. Współautor książki: Prawa Lekarza, zarys Problematyki (Wyd. Wolters Kluwer, 2012). Współtwórca Karty Praw Lekarza (2008). Odbywał staż prawny w Kancelarii Prezydenta RP. Od 2004 pracował w dziale prawnym placówki medycznej. Od 2009 r. prowadzi dział prawny w Krakowskim podmiocie leczniczym.  Od 2009 r. doradza placówkom medycznym na terenie całego kraju. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych Konferencji poświęconych Prawu Medycznemu. Autor artykułów w Nowym Gabinecie Stomatologicznym i Nowym Gabinecie Ginekologicznym. 

 

Koszt udziału: 290 PLN (7 punktów edukacyjnych)

Każdy uczestnik V KONGRESU PRAWA MEDYCZNEGO otrzyma „ Zbiór aktualnych wzorów dokumentów prawnych dla lekarza stomatologa do prowadzenia własnej praktyki”.

PROGRAM KONGRESU

9:30 - 10:30

Gabinet dentystyczny – status prawny

- formy prowadzenia działalności gospodarczej - wady i zalety

- obrót produktami do higieny jamy ustnej – zasady

- wewnętrzna i zewnętrzna reklama gabinetu dentystycznego -  dopuszczalny zakres reklamy

- udział lekarzy w kampaniach reklamowych produktów do higieny jamy ustnej i produktów leczniczych – ewentualne sankcje

- wyposażenie gabinetu dentystycznego (aparatura – dokumentowanie przeglądów i czynności serwisowych – wzory dokumentów), produkty lecznicze i pozostałe wyroby medyczne

10:45 - 12:00

Zasady udzielania świadczeń

- zgodna pacjenta na świadczenie (na jakie zabiegi wymagana jest pisemna zgoda)

- status prawny osób małoletnich i częściowo ubezwłasnowolnionych

- przekroczenie zakresu zgody

- informacja o zakresie leczenia i następstwach 

- rękojmia i gwarancja za udzielone świadczenia (czy i kiedy należy udzielać gwarancji na wykonaną usługę)

-  zastosowanie do usług stomatologicznych przepisów o niezgodności towaru z umową

- dokumentowanie udzielanych świadczeń

12:30 - 14:15

Odpowiedzialność gabinetu, lekarza i personelu cz. I

- rodzaje odpowiedzialności (karna, cywilna, zawodowa)

- normy wyznaczające zakres obowiązków i odpowiedzialności - ustawa o prawach pacjenta, o zawodzie   lekarza i lekarza dentysty, Kodeks etyki zawodowej, kodeks cywilny, kodeks karny itp.

- błąd medyczny – rodzaje i skutki prawne

- awaria wyposażenia – skutki

- współodpowiedzialność  (współpraca z technikami dentystycznymi – zakres i zasady odpowiedzialności, wykonywanie zabiegu z udziałem innego lekarza)

- status prawny personelu medycznego zatrudnionego / świadczącego usługi w gabinecie

14:30 - 15:45

Odpowiedzialność gabinetu, lekarza i personelu cz. II

- instytucje i metody ochrony przed różnymi formami odpowiedzialności (podstawowe zasady postępowania)

- alternatywne metody reakcji na roszczenia pacjenta

- ochrona ubezpieczeniowa zakres i skutki w przypadku roszczeń pacjenta

- roszczenia pacjenta - postępowanie sądowe etapy (wytoczenie powództwa,  odpowiedź na pozew, najczęściej występujący materiał dowodowy  - zeznania lekarzy i personelu, dokumentacja medyczna, opinia biegłych)

- ewentualna szkoda i sposób jej naprawienia (szacowanie uszczerbku na zdrowiu, odszkodowanie/ zadośćuczynienie)

- prawne i etyczne aspekty współpracy z przedstawicielami firm farmaceutycznych i rynku wyrobów medycznych

16:00 - 16:30

Nadzór nad wykonywaną działalnością leczniczą. Nowe zasady kontraktowania po podziale NFZ .

- nadzór wojewody

- zakres nadzoru organów kontroli (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Inspekcja Pracy)

- podział NFZ, nowe zasady kontraktowania świadczeń

Prowadzenie dokumentacji medycznej i dokumentacja procesów sterylizacji.

Zarząd Targów Warszawskich S.A.
02-566 Warszawa
ul. Puławska 12A, lok 3
telefon
(+48) 22 849 60 06
adres e-mail:
,
© 2015 www.futurdent.ztw.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl